Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  OAR Recommended Books


ไขพหุภพมิติคู่ขนาน (The hidden reality : parallel universes and the deep laws of the cosmos)

ไขพหุภพมิติคู่ขนาน (The hidden reality : parallel universes and the deep laws of the cosmos)

… หนังสือเล่มนี้จะเผยให้เห็นผลลัพธ์สำคัญอีกข้อของฟิสิกส์สมัยใหม่ซึ่งชี้ให้เห็นความเป็นไปได้อันน่าตกใจว่า เอกภพของเราอาจไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียว มันอาจเป็นเพียงหนึ่งในเอกภพที่เป็นไปได้จำนวนนับไม่ถ้วนที่ล่องลอยอยู่ในพหุภพและเอกภพอื่น ๆ บางเอกภพอาจมีสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญาแบบพวกเราอาศัยอยู่ ในขณะที่บางเอกภพอาจแปลกประหลาดและแตกต่างจากเอกภพเราในแบบที่ไม่อาจจินตนาการได้ ทั้งหมดจะเป็นเพียงจินตนาการของนักฟิสิกส์ทฤษฎีหรือเป็นข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ที่รอเพียงการค้นพบ ผู้เขียนจะพาผู้อ่านผจญภัยไปในพหุภพรูปแบบต่าง ๆ เพื่อค้นหาคำตอบ... (คำนำ)

เนื้อหาในเล่ม อาทิ ขอบเขตของความเป็นจริงว่าด้วยโลกคู่ขนาน, ร่างคู่ไม่รู้จบ เอกภพคู่ขนานแบบผ้าควิลด์, ชั่วกัปชั่วกัลป์และอนันต์ พหุภพแบบอินเฟลชั่น, การรวมกฎของธรรมชาติบนเส้นทางสู่ทฤษฎีสตริง, เอกภพที่ล่องลอยอยู่ในมิติใกล้เคียงเบรนและพหุภพแบบวัฏจักร, มุมมองใหม่ของค่าคงที่ตัวเก่า พหุภพแบบแลนด์สเคป, วิทยาศาสตร์กับพหุภพ การอนุมาน คำอธิบายและคำทำนาย, โลกต่าง ๆ ของการวัดทางควอนตัม พหุภพควอนตัม, หลุมดำและโฮโลแกรม พหุภพโฮโลกราฟิก, เอกภพ คอมพิวเตอร์ และความเป็นจริงทางคณิตศาสตร์ พหุภพจำลองและพหุภพขั้นสูงสุด, ขีดจำกัดของการค้นหาความจริง พหุภพกับอนาคต

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “วิทยาศาสตร์” จัดแนะนำ ชั้น 2 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน สิงหาคม 2563


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)523.12 ก253ข 2562CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)523.12 ก253ข 2562CHECK SHELVESLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram