Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  OAR Recommended Books


100 เคล็ดลับยกระดับความสุข (100 simple secrets of happy people)

100 เคล็ดลับยกระดับความสุข (100 simple secrets of happy people)

... หนังสือเรื่องนี้ มิใช่การหยั่งรู้ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่สะท้อนบทสรุปงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงที่ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนธรรมดาทั่วไป ซึ่งการตีความและการแปลความหมายของงานวิจัยเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องการทราบถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลที่เปี่ยมไปด้วยความสุขและบุคคลที่ไร้ซึ่งความสุข อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการทราบว่าพวกเขาจะมีความสุขกับชีวิตให้มากขึ้นได้อย่างไร... (บทนำ)

ผู้เขียน เดวิด นิเวน ได้นำเสนอ 100 เคล็ดลับยกระดับความสุข อาทิ ชีวิตต้องมีทั้งจุดมุ่งหมายและความหมาย เป้าหมายของคุณต้องมีความสอดคล้องกัน รู้จักผูกมิตร ยอมรับความเป็นตัวเองโดยไม่มีเงื่อนไข จงเปิดรับความคิดใหม่ ๆ ถ้าคุณรู้สึกไม่มั่นใจก็จงคาดเดาในเชิงบวก อย่าเผชิญหน้ากับปัญหาเพียงลำพัง จงอย่าก้าวร้าวกับมิตรสหายและครอบครัวของคุณ ลองทำงานอาสาสมัคร รู้จักออกกำลังกายบ้าง หัวเราะ อย่ามัวคิดถึงสิ่งที่รบกวนคุณ จงมีความสุขกับสิ่งที่ตนมี คิดให้เป็นรูปธรรม อย่าตำหนิตัวเอง พักผ่อนให้เพียงพอ บรรลุซึ่งเป้าหมายในทุก ๆ วัน เป็นแฟนคลับของตนเอง จงเป็นคนมองโลกในแง่บวก ทำในสิ่งที่คุณเชี่ยวชาญ ยิ้ม คุณมีทางเลือกเสมอ มีความสุขกับสิ่งธรรมดา หางานอดิเรก ให้เวลาตนเองได้ปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลง อย่าปล่อยให้ผู้อื่นกำหนดเป้าหมายในชีวิตของคุณ ตระหนักรู้ว่าสิ่งใดที่ทำให้เรามีความสุขและโศกเศร้า...

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “สารพัดวิธีสร้างสุข” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน มกราคม 2563


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)158.1 น677ห 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)158.1 น677ห 2562CHECK SHELVESLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram