Keyword Title Author

Keyword Title Author

Keyword Title Author

Keyword Title Author
Tuesday, August 21, 20188:00-21:00

สำนักงานวิทยทรัพยากร เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ ชั้น 1-2 เวลา 8.00-21.00 น. ชั้น 3-6 เวลา 8.00-19.00 น. วันเสาร์ ชั้น 1-6 เวลา 9.00-18.00 น. วันอาทิตย์ ชั้น 1-5 เวลา 9.00-18.00 น. Office of Academic Resources open Monday - Friday on 1st - 2nd floor at 8 a.m. - 9 p.m., 3rd - 6th floor at 8 a.m. - 7 p.m., open Saturday on 1st - 6th floor at 9 a.m. - 6 p.m. and Sunday on 1st - 5th floor at 9 a.m. - 6 p.m.

more news..

บริการสืบค้นและดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รับสิทธิลดหย่อนภาษีถึง 2 เท่า ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษากับ สำนักงานวิทยทรัพยากร

Event Calendar

Chulalinet Fair ครั้งที่ 9 เวลา 10.00-15.30 น. ณ โถงแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร

การใช้แอพลิเคชั่นเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนตามแนวคิดจิตวิทยาการรู้คิด รุ่น 1 ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เวลา 8.30-17.30 น. ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4

Workshop GAT ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 เว็บไซต์ปั่นพอร์ตไปสัมภาษณ์ ห้องประชุม 1 ชั้น 3

show more(1)
show less...


Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App