Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนกลยุทธ์บริการจัดสวนในพื้นที่จำกัด / อาณัติ คล้ายสุบรรณ= Strategic plan for landscaping service in limited space / Arnut Klaysubun
Imprint 2561
Descript - หน้า, ตาราง

SUMMARY

ในปัจจุบันนี้ ปัญหาเรื่องมลพิษทางอากาศ ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กและฝุ่นควันต่าง ๆ ในประเทศไทยถือว่าอยู่ในขั้นวิกฤตรุนแรงโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ซึ่งสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่แล้วยังเต็มไปด้วยตึกอาคารสูงใหญ่ ขาดพื้นที่สีเขียวที่จะมาช่วยสร้างบรรยากาศให้ร่มรื่นและช่วยทำให้อากาศบริสุทธิ์ นอกจาก การจัดสวนเองของผู้คนในกรุงเทพมหานครก็ทำได้ค่อนข้างยากด้วยขนาดพื้นที่ของที่พักอาศัยที่มีอยู่อย่างจำกัด จากปัญหาเหล่านี้ที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง ประกอบกับสภาพแวดล้อมในธุรกิจจัดสวนในประเทศไทยนั้นกำลังมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นและกระแสสังคมที่นิยมการอยู่ท่ามกลาง ธรรมชาติ กระแสการลดภาวะโลกร้อน รวมถึงการใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษทางอากาศที่กำลังได้รับความสนใจขณะนี้ ทำให้ “ร้านสำรวย ไม้ไทย” เล็งเห็นการต่อยอดธุรกิจการขายต้นไม้ โดยการเสนอบริการจัดสวนในพื้นที่จำกัดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็นการจัดสวนในพื้นที่จำกัดในที่พักอาศัยของลูกค้าโดยใช้พื้นที่น้อยแต่ได้พื้นที่สีเขียวไว้คอยให้สดชื่นและเพิ่มความร่มรื่นให้กับที่อยู่อาศัย ซึ่งแนวคิดนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในเมืองใหญ่ๆ ในต่างประเทศ และมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมในเขตเมืองของประเทศไทยเช่นกัน บริการจัดสวนในพื้นที่จำกัดแนวตั้งของร้านสำรวย ไม้ไทย จะมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการลูกค้า ซึ่งจะมีรูปแบบให้บริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองลูกค้าแต่ละคนได้อย่างครบถ้วน อีกทั้ง ยังเน้นการออกแบบที่สวยงาม ดูแลง่าย และสร้างความแตกต่างโดดเด่นไม่เหมือนใคร บริการจัดสวนในพื้นที่จำกัดของร้านสำรวยไม้ไทยจะใช้เงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 2,200,000 บาท โดยมีต้นทุนเงินทุน 2.18 เปอร์เซ็นต์ เมื่อประเมินการลงทุน พบว่า อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เท่ากับ 68 เปอร์เซ็นต์ มูลค่าปัจจุบันทธิ (NPV) 9 ล้านบาท และมีระยะเวลาคืนทุน 1 ปี 11 เดือน
Air pollution problems from either fine particles, smoke or soot in Thailand, at the present time, is considered as precarious especially in Bangkok. The landscape in Bangkok mostly consisted of buildings and skyscrapers and lacked of some greenspace which can improve air quality and freshen up the atmosphere. Moreover, Bangkok inhabitants can hardly do the gardening considering the limited space they each owned. From the failure to solve these problems, “Somruay Mai Thai” then foresaw the gardening business expansion by offering landscaping service in limited space in order to respond to customer demand. The gardening for limited space would be conducted in customers’ house for creating greenspace to freshen up the atmosphere and make the living space cooler. This idea is popular in major cities abroad and tends to be popular in Thai major cities as well. Target markets are “Single Family” who lives in condominium unit and wants to decorate their housing unit with green space and artwork. The positioning strategy is to provide many forms of service in order to respond customer demand and also focus on beautiful gardening design that would be easier to care for and be more outstanding and unique. The operations strategy is to design and redecorate the space into a stunning garden to meets customers’ expectation. This service shall be provided to them via an easy-to-use application. The landscaping service in limited space would require invested money of 2,200,000 baht, with cost of capital at 2.18 percent. And from return analysis, Net present value is 9 million baht, while the internal rate of return is 68 present and payback period of 1 years 11 months.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project60816509LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram