Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

TitleYu lu si zhong / Tong xue
Imprint Wu han : Chong wen shu ju, 2010
Descript-

SUMMARY

Ben shu shou lu liao wang guo wei de " ren jian ci hua ", ye yu ping de " liu shi zhen yan ", zhu xi de " zhu zi dou shu fa " ji cai e de " zeng hu zhi bing yu lu " si bu yu lu ti zhu zuo, nei rong she ji li shen, xin xing, chi jia, jiao zi, xing shi deng ren sheng de ge ge ceng mian
本书收录了王国维的"人间词话", 叶玉屏的"六事箴言", 朱熹的"朱子读书法"及蔡锷的"曾胡治兵语录"四部语录体著作, 内容涉及立身, 心性, 持家, 教子, 行事等人生的各个层面


Ge yan -- Zhong guo -- Gu dai -- Hui bian . 格言 -- 中国 -- 古代 -- 汇编. Ge yan . 格言.

LOCATIONCALL#STATUS
Confucius Institute LibraryH136.3/17CATALOGINGLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram