Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการศึกษา วิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรมตรวจจับความผิดปกติบนอุปกรณ์ Firewall log files
Author กานต์ ปรัศว์เมธีกุล
Imprint 2559
Descript 70 แผ่น, ตาราง

SUMMARY

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบหาสิ่งผิดปกติจาก log file หรือ ข้อมูลจราจรบนคอมพิวเตอร์ โดยที่ทราบกันว่าในปัจจุบันมีกฏหมายข้อบังคับที่ใช้จริงด้านการเก็บบันทึก log file ให้ทางองค์กรต่างๆได้ปฏิบัติตาม โดยนอกจาก log file นี้จะช่วยวิเคราะห์หาสาเหตุของการทำงานที่ผิดพลาดแล้ว ยังเป็นหลักฐานที่ใช้ในการตรวจสอบในกรณีที่เกิดการกระทำผิด โดยผู้จัดทำเห็นว่าการที่ช้อมูลมากมายมหาศาลประเภทนี้ สามารถนำมาวิเคราะห์ประมวลผลผ่านโปรแกรมได้โดยไม่ต้องผ่านการทำงานของคน จะทำให้ช่วยลดระยะเวลาในการตรวจสอบ รวมถึงทรัพยากรที่ทางบริษัทต้องเสียไปในการวิเคราะห์นี้ ผู้จัดทำได้ศึกษาและวิเคราะห์พัฒนาสร้างเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบความผิดปกติ และ ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในระบบเครือข่ายของบริษัท โดยเน้นวิเคราะห์ด้านอุปกรณ์ firewall ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวสามารถ
ประมวลผลและเริ่มทำงานตั้งแต่กระบวนการนำ log firewall เข้าฐานข้อมูล, วิเคราะห์ดูการใช้งานเบื้องต้น จนไปถึงการตรวจสอบหาช่องโหว่บางประเภทที่จะถูกโจมตี โครงงานนี้ได้ใช้ชุดตัวอย่างข้อมูล log file จากบริษัทอุตสาหกรรมทางด้านการผลิตยาง โดยได้เก็บตัวอย่าง log file ที่เป็นประเภท log firewall มาจากเครื่องไฟร์วอลล์ Corecasy รุ่น 7920 ในระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2015 จนถึง 12 ตุลาคม 2015 เป็นจำนวน 10 วัน โดยรับข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลที่สร้างมาจากเครื่องไฟร์วอลล์โดยตรง และเป็นไฟล์ประเภท text file(.txt) โดยนำข้อมูลดังกล่าวไปเข้าดาต้าเบสเพื่อใช้งานผ่านตัวเว็บไซต์ ผู้จัดทำได้ใช้โปรแกรม NetBeans เวอร์ชัน 7.4 เป็นโปรแกรมประเภท Integrated Development Environment (IDE) หรือ เครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาโปรแกรมโดยจะช่วยกำหนดสิ่งแวดล้อม และ สิ่งอำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเหมาะสมต่อการพัฒนาโปรแกรม ซึ่งหน้าที่โดยคร่าวของโปรแกรม IDE นี้คือการเปิดไฟล์สำหรับพัฒนาโปรแกรม โดยภาษาที่ทางผู้จัดทำได้ใช้ได้แก่ PHP, HTML และ SQL


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Senior Project56420096LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram