Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleความสำเร็จ แค่เข้าใจ
Author อำนาจ ทับเนตร์
Imprint กรุงเทพฯ : คิดดี, 2556
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 159 หน้า ; 21 ซม

SUMMARY

นำเสนอมุมมองของความสำเร็จ ที่รวบรวมความเข้าใจเรื่องความสำเร็จไว้ในหลากหลายมิติ อาจไม่ได้เน้นเรื่องของเงินๆ ทองๆ มากนัก ... ความสำเร็จไม่มีสูตรตายตัวที่จะทำให้คุณรวยได้ภายในหนึ่งปี หรือสองปี แต่เป็นมุมมองความเข้าใจองค์ประกอบพื้นฐานสำคัญของการสร้างความสำเร็จ ... หากเรามีความขยันอย่างเดียว เราก็คงเป็นได้แค่คนที่มีความมุ่งมั่น หากเราเป็นคนฉลาด เราก็อาจเป็นได้แค่คนเก่งที่ทำอะไรยังไม่สำเร็จ เพราะฉะนั้น ความสำเร็จจึงต้องมีสิ่งที่เป็นองค์กรปะกอบพื้นฐานหลอมรวมจนเป็นเนื้อเดียวกันเพื่อให้เกิดความสำเร็จได้ นั่นก็คือ ความเข้าใจ -- คำนำนักเขียน


CONTENT

ก็...แค่เข้าใจ -- ขั้นความสำเร็จ -- เหตุผลของความสำเร็จ -- โอกาส -- เดี่ยว...ทีม กับความสม่ำเสมอ -- เป้าหมาย -- ต้นแบบ -- สุดทาง กับ สุดทน -- ตารางสอนความสำเร็จ -- กำลังใจ -- เพื่อน -- ให้ -- เวลา -- อ่านรู้ ดูเห็น ทำได้ -- รักและศรัทธา -- จุดเริ่มต้นความสำเร็จ


ความสำเร็จ -- แง่จิตวิทยา จิตวิทยาประยุกต์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)158 อ686คCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)158 อ686คCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram