Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorณรงค์เดช เจตนาเชี่ยวชาญกิจ
Titleแผนธุรกิจร้านค้าของขวัญและเครื่องใช้เบ็ดเตล็ดประเภท ขายความคิดสร้างสรรค์ในอินเทอร์เน็ต “Luna Module” / ณรงค์เดช เจตนาเชี่ยวชาญกิจ = Business plan of creativity designed products store in internet “Luna Module” / Narongdage Jettanachaewchankit
Imprint 2555
Descript ก-ฐ, 150 แผ่น: ภาพประกอบ, แผนภูมิ

SUMMARY

โครงการศึกษาค้นคว้าวิจัยอิสระนี้ จัดทำเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาแผนธุรกิจสำหรับการจัดจำหน่ายสินค้าของขวัญและเบ็ดเตล็ดประเภทขายความคิดสร้างสรรค์ในอินเทอร์เน็ต เพื่อตอบสนองความต้องการในปัจจุบันที่ผู้คนไม่ได้ให้แต่ของขวัญปรกติแก่กันโอกาสสำคัญ แต่ต้องการของขวัญที่มีการออกแบบเฉพาะ ไม่เหมือนใคร และบ่งบอกความเป็นตัวของตัวเอง จึงเป็น โอกาสอันดีในการสร้างรายได้จากธุรกิจด้วยการผลิตและจัดจำหน่ายของขวัญประเภทตุ๊กตาเรซิ่นทำมือที่มีความพิเศษในการออกแบบเฉพาะตัว แผนธุรกิจร้านค้าของขวัญและเครื่องใช้เบ็ดเตล็ดประเภทขายความคิดสร้างสรรค์ในอินเทอร์เน็ต “Luna Module” เน้นการสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นจุดขายของผลิตภัณฑ์ โดยจากการวิเคราะห์ พบว่าสินค้าประเภทตุ๊กตา และสินค้าทำมือ ความสำคัญของการดำเนินการอยู่ที่การทำให้สินค้ามีคุณภาพ ความสวยงาม และมีความตลกขบขันในการออกแบบขึ้นโดยเฉพาะ ไม่มีคู่แข่งใดเหมือน โดยลูกค้าให้การยอมรับ ซึ่งผู้จัดทำได้ทำการออกแบบแผนการดำเนินงานในด้านการตลาด และแผนการดำเนินงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงมีการดูแลอัตลักษณ์โดยการจดทะเบียนรูปแบบผลิตภัณฑ์และตราสินค้าอีกด้วย ในการจัดทำแผนธุรกิจนี้ มีการวางแผนทางด้านการเงินและวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อประเมินความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจ โดยพิจารณาเพื่อหาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ เพื่อให้สามารถเตรียมแนวทางกลยุทธ์ ในการรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนไป จากการประมาณการทางการเงินพบว่าโครงการนี้สามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน โดยให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 603,682 บาท และให้อัตราผลตอบแทนภายใน 134% โดยใช้เงินลงทุนเริ่มต้น 400,000 บาท
The Objective of this independent study is to develop a business plan of Creativity Designed Products Store in the internet. To response the need of customer in current situation, the people is not only give a gift but also give the uniqe, individual and particular design that reflect customers’ personality. These are the opportunities for create the benefit business by produce and commerce Handcraft rasin doll gifts that have the uniqe design. The business plan Creativity Designed Products Store in Internet “Luna Module” focusing on making differenctiated product that will be the company’s strength. From the analysis find that doll and handcraft business have important operation in produce quality, beautiful and comical unique products that will be appreciated by customers. Moreover, this business plan are designed the marketing plans and the operation plans to meet customers’ expectation. All includtion maintain the uniqueness by licensed the patent and brand logo. There are also a financial plan and a financial analysis to assess the profitability of the business by seeking for the effected factors of this business in order to prepare the strategies for different situations. The financial forcast shows that the project has the payback period within 1 year and 6 months, Net Present Value (NPV) of 603,682 Bath and the Internal Rate of Return (IRR) of 134% with an initial investment of 400,000 Bath.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53829446LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram