Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleพืชหอม เป็นยา
Author สุภาภรณ์ ปิติพร, เรียบเรียง
Imprint ปราจีนบุรี : มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร, 2554
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 131 หน้า : ภาพประกอบ ; 20x22 ซม

CONTENT

หลักการใช้ยาสมุนไพร -- บทบาทของพืชหอม -- นิทานพื้นบ้าน พญาช้างกับนางผมหอม -- ตำรับคัดสรรเครื่องหอมโบราณพื้นบ้านไทย -- พืชหอมคู่ชีวิตจิตวิญญาณพื้นบ้านไทย -- เกดกาบ -- ข่าคม -- ขิงแคงปลากั้ง -- ขิงแห้ง -- เขยตาย -- ตองหอม -- ตั้งตุ่น -- ตำยาน -- ตุมตัง -- เนียม -- ปุดสิงห์ -- ปุดหวาน -- พังคี -- มะสัง -- ไม้แข้ -- ว่านหอม -- สมั่ง -- สะเลเต -- หมากจาง -- หมี่ -- แหน่งหอม -- อินจัน -- อือทือ


พืชสมุนไพร สมุนไพร -- ไทย สมุนไพร -- การใช้รักษา พืชให้กลิ่นหอม -- การใช้รักษา ยาสมุนไพร -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)615.321 ส838บน ล.3CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)615.321 ส838บน ล.3CHECK SHELVES
Pharmaceutical Sciences LibrarySB351.H5 ส246บ 2554CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram