Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

TitleDao jiao da ci dian / Zhongguo dao jiao xie hui, Suzhou dao jiao xie hui ; [zhu bian Min Zhiting, Li Yangzheng]
Imprint Beijing : Huaxia chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1994
Edition Beijing di 1 ban
Descript 79, 1009 p. ; 27 cm

Taoism -- Dictionaries -- Chinese

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : Reference CollectionBL1920 D211 1995CATALOGINGLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram