Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleเส้นทางสายใหม่ (ของไพลิน)
Author คอดีญะฮ์ ยุซรอ, ผู้เขียนและบรรณาธการ
Imprint กรุงเทพฯ : ออฟเซ็ท, 2555?
Descript 181 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

SUMMARY

ผู้เขียนเพียงแต่ต้องการอธิบายให้ท่านทั้งหลายเข้าใจศาสนาอิสลามได้ง่ายขึ้นเท่านั้นไม่มีจุดประสงค์ใด ในการให้ท่านเปลี่ยนศาสนา เพราะหน้าที่ในการเปิดหัวใจของพวกท่านเป็นของพระองค์อัลลอฮ์เท่านั้น และไม่อยากให้มีการบิดเบือนของบุคคลที่อ้างว่าตนเองนั้นมีความรู้ แต่ไม่เคยคิดที่จะศึกษาหาความจริงในศาสนาของผู้อื่น ความศรัทธานั้นไม่มีใครสามารถบังคับกันได้ขึ้นอยู่กับปัญญาของแต่ละบุคคล ถ้าพวกท่านพอใจในสิ่งที่ได้อ่าน กรุณาเข้าใจศาสนาอิสลาม โดยอย่าใช้ตัวบุคคลเป็นผู้ตัดสินศาสนา แต่ถ้าบางท่านไม่พอใจช่วยกรุณาประพฤติตนในศาสนาของท่านให้ดียิ่งขึ้น และพัฒนาจิตใจของท่านและผู้ที่อยู่ในศาสนาเดียวกับท่านให้เปิดรับความเป็นจริงของศาสนาอื่นเท่านั้นก็เพียงพอ -- บทนำจากผู้เขียน


CONTENT

การเริ่มต้นแห่งชีวิตของเด็กน้อยเชื้อสายจีน -- ศาสนาของเพื่อน -- ชีวิตคือการเรียนรู้ -- ช่วงเวลาแห่งการเดินทาง -- ความรักในประเทศไทย -- บทพิสูจน์ความเป็นจริงเกี่ยวกับอัลกุรอาน -- ศาสนาของมนุษย์ชาติ -- เทศกาลตรุษจีน -- อำนาจของชัยฏอนและการมีอยู่ของญิน -- ความเป็นจริงของศาสนา -- ปัญหาของจังหวัดชายแดนใต้ -- การต่อสู้ของมุสลิมในต่างประเทศ -- มุสลิมะฮ์ -- หลักความศรัทธา -- สังคมในปัจจุบันมันคือสังคมอะไร? -- การปฏิบัติตน -- การปรับชีวิตตามหลักศาสนา -- ความปวดร้าวจากครอบครัว -- อัลฮัมดุลิลลาฮ์ -- ความรักที่ยิ่งใหญ่


มุสลิม -- ไทย ศาสนาอิสลาม -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)297 ค183สCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)297 ค183สCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram