Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleเหตุผลในการคัดค้านโครงการเขื่อนแม่วงก์
Author ศศิน เฉลิมลาภ
Imprint กรุงเทพฯ : มูลนิธิสืบนาคะเสถียร, 2555
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 207 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม.

SUMMARY

เอกสารเหตุผลในการคัดค้านโครงการเขื่อนแม่วงก์ เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นโดยเครือข่ายองค์กรอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอข้อมูลที่เป็นเหตุและผลจากการศึกษาทั้งการลงเก็บข้อมูลในพื้นที่และการศึกษาข้อมูลเอกสารโดยนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละสาขาอาชีพที่เป็นสมาชิกเครือข่ายองค์กรอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อม


CONTENT

ข้อมูลเบื้องต้นโครงการ -- จดหมายองค์กรอนุรักษ์ถึงนายกรัฐมนตรี -- คุณค่าของทรัพยากรสัตว์ป่าและระบบนิเวศวิทยาของป่าที่ราบริมน้ำแม่วง -- ประเด็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง -- ข้อสังเกตในการวิเคราะห์ความคุ้มครองทุนทางเศรษฐศาสตร์ -- ธรรมาภิบาลในกระบวนการดำเนินโครงการเขื่อนแม่วงก์ -- ทางออกในการจัดการน้ำของพื้นที่


เขื่อนแม่วงก์ -- แง่สิ่งแวดล้อม เขื่อนแม่วงก์ -- ไทย -- นครสวรรค์ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ -- ทรัพยากรธรรมชาติ เขื่อนแม่วงก์ -- แง่สังคม เขื่อนแม่วงก์ -- นิเวศวิทยา dams environmental management

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 85880CHECK SHELVES
Political Science Library627.8 ศ292หCHECK SHELVES
Political Science Library627.8 ศ292หCHECK SHELVES
Political Science Library627.8 ศ292หCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)627.8 ศ292หCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)627.8 ศ292หCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram