Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleอริยธรรมคำสอนพระป่า แห่งแดนพุทธภูมิ
Author ณ ฐิตธัมโมภิกขุ
Imprint นนทบุรี : ดอกหญ้า 2000, 2555
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript [16], 536 หน้า ; 21 ซม

CONTENT

หลวงปู่กงมา จิรปุญโญ -- หลวงปู่กินรี จันทิโย -- หลวงคำเขียน สุวัณโณ -- หลวงปู่ขาว อนาลโย -- หลวงปู่คำพอง ติสโส -- หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ -- หลวงปู่จาม มหาปุญโญ -- หลวงปู่จันทร์ เขมิโย -- หลวงปู่จันทา ถาวโร -- หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท -- หลวงพ่อจรัล จรณสัมปันโน -- หลวงพ่อชา สุภัทโท (พระโพธิญาณเถร) -- หลวงพ่อดาบส สุมโน -- หลวงปู่ทวด ราโมธัมมิโก (สมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์) -- หลวงปู่ท่อน ญาณธโร (พระราชญาณวิสุทธิโสภณ) -- หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี (พระราชนิโรธรังสีคัมภีร์ปัญญาวิศิษฎ์) -- หลวงปู่บัวพา ปัญญาภาโส (พระครูปัญญาวิสุทธิ์) -- หลวงพ่อปาน โสนันโท -- พระปู่พรหม จิรปุญโญ -- หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (พระครูวินัยธร) -- หลวงปู่ลี ธัมมธโร (พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์) -- หลวงปู่แหวน สุจิณโณ -- พระอาจารย์สิงหทอง ธัมมวโร -- หลวงปู่หลุย จันทสาโร -- หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ -- หลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม (พระครูสันติวรญาณ)


ธรรมเทศนา พุทธศาสนา ธรรมะกับชีวิตประจำวัน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)294.304 ณ121อCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)294.304 ณ121อCHECK SHELVES
Engineering Libraryธ 618 2555CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram