Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleพรหมชาติล้านนา
Author สนั่น ธรรมธิ
Imprint เชียงใหม่ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 118 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

SUMMARY

การทำนายหรือพยากรณ์ชีวิต เป็นลักษณะของการทำนายตามตำราโหราศาสตร์ ที่มีกำเนิดจากตำราโบราณของโหราจารย์หรือโบราณาจารย์ซึ่งเป็นความรู้ที่ได้จากตำราเดิมแล้วบันทึกสืบทอดกันมา ตำราพรหมชาติ เป็นตำราพยากรณ์ชีวิตตั้งแต่เกิดจนสิ้นอายุขัย ฉบับที่นำมาเผยแพร่นี้เป็นฉบับที่เขียนด้วยอักษรและภาษาล้านนา อาจถือได้ว่าเป็นพรหมชาติฉบับล้านนาก็มิผิดนัก -- บางส่วนจากคำนำ


CONTENT

พรหมชาติล้านนา -- เดือนเกิด -- วันเกิด -- วัน เดือน ปี ที่เป็นมิตรและศัตรู -- คำทำนายการแต่งงานหรือคบหากัน -- ประเพณีบูชาพระธาตุประจำปีเกิด คำไหว้พระธาตุ


โหราศาสตร์ โหราศาสตร์ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)133.5 ส198พCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)133.5 ส198พCHECK SHELVES
Fine & Applied Arts LibraryBF1714.T5 ส198พ 2550CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram