Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleอภินิหารลมปราณกรรมฐานรักษาโรค
Author พระครูสิทธิสังวร (วีระ ฐานวีโร), รวบรวม
Imprint นนทบุรี : สัมปชัญญะ, 2555
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 191 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

SUMMARY

การเดินลมปราณ ต้องประกอบไปด้วย จิตที่ฝึกเป็นสมาธิแล้ว 1 นิมิตในสมาธิ 1 เช่น นิมิต ดวงธาตุ นิมิตองค์พระ เป็นต้น ลมที่เดินอยู่ในภายใน 1 เช่น ลมที่เดินไปตามประสาท ลม คือ ลมระหว่างตา ลงระหว่างคิ้ว ลงกลางกระหม่อม ลมภายนอกใช้ไม่ได้ ใช้ได้แต่ลมที่พัดอยู่ภายในกาย การตั้งลมครั้งแรกให้ตั้งที่ใต้สะดือ 2 นิ้วมือ เพราะเป็นจุดที่รวมธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟแล้วเลื่อนมากลางตัวสะดือเป็นอากาศธาตุ เป็นที่ทำให้ธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ แล่นไปได้ ธาตุทั้ง 4 จะแล่นไปได้ต้องอาศัยจิต เป็นจิตที่ฝึกสมาธิมาดีแล้ว การเดินลมปราณต้องประกอบไปด้วย ธาตุลม ธาตุลม ธาตุน้ำ ธาตุไฟ นิมิตในสมาธิ จิตเป็นสมาธิตั้งแต่อุปจารสมาธิไปจนถึงจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิ--ปกหลัง


CONTENT

ทำวัตรกรรมฐาน -- พระนวหรคุณ 9 จุด -- แสดงจุดที่ตั้งนวหรคุณ 9 จุด -- บำเพ็ญทาน ให้ฝึกวิริยะ -- คำอาราธนาเข้าปีติ 8 ประการ -- ปีติ 8 ประการ -- ทำปีติประวัติ แก้สะท้านร้อน -- ตั้งโพชฌงค์ 7 ประการ -- เจริญพรหมวิหาร -- แก้ให้ขาดบาปธรรม -- แก้จิตต์หยาบ-จงกรม -- ฝึกหลับ-ตื่น -- แก้กระวนกระวาย แก้อดอาหาร -- แก้ธาตุทั้ง 4 ดับสูญ -- แก้เด็กเจ็บไข้ -- แก้ลมขึ้น-ลง -- แก้หวัดไอ -- แก้ปวดศีรษะ -- แก้ขัดเบา แก้โรคเกิดในกายต่าง ๆ ทำให้เลือดลมเดินสะดวก -- แก้ขัดยอก -- แก้เป็นวัณโรค -- บอกให้ผู้อื่นแก้ไข้ -- อธิษฐาน -- บาปธรรม 14 ตัว -- แผ่เมตตา -- กรวดน้ำให้มาร


การหายใจ กรรมฐาน การฝึกจิต จิตบำบัด การรักษาโรค

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)615.852 พ322อCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)615.852 พ322อCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram