Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleสิ่งแวดล้อม...เพื่ออนาคตคนกรุงเทพฯ / สร้างสรรค์และผลิตโดย บริษัทดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร, 2551
Descript 120 หน้า : ภาพประกอบ ; 23x24 ซม.

CONTENT

เมืองสะอาดและเมืองสีเขียว -- ถนนสะอาด เติมอากาศดี ; แก้ปัญหารถควันดำ ; โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์อากาศกรุงเทพมหานคร ; รณรงค์ลดฝุ่นละออง ; จัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ; แนวทางจัดการขยะในอนาคต ; แนวคิดขยะเหลือศูนย์ ; น้ำใสได้มาตรฐาน -- ปลูกหนึ่งถึงสี่ล้าน ต้นไม้ให้ความชุ่มชื้น ; คืนธรรมชาติด้วยสวนสวยกลางเมือง ; โครงการอุทยานสวนจตุจักร ; โครงการจัดสร้างกังหันน้ำชัยพัฒนาเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว -- เมืองแห่งการอนุรักษ์พลังงาน: โครงการศึกษาวิจัยและติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนและไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ; โครงการนำร่องผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันประกอบอาหารใช้แล้ว ; กังหันลม พลังงานสะอาด -- ร่วมใจลดภาวะโลกร้อน


นโยบายเมือง -- ไทย -- กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ -- ภาวะสิ่งแวดล้อม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Reserve Collection (1st Floor)307.76 ส716 2551CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram