Titleเอกสารเรื่อง จัดการศึกษาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2511
Descript 213 หน้า ; 26 ซม

การศึกษา -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Education Library370.9593 อ51CHECK SHELVES