Titleการติดตามและประเมินผลโครงการกองทัพอากาศ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ / [คณะผู้จัดทำ ทัศนีย์ ศรีสมศักดิ์ ... [และคนอื่นๆ]]
Imprint กรุงเทพฯ : กองทัพอากาศ, 2547
Descript 72 หน้า : ภาพประกอบสี ; 31 ซม

CONTENT

โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 ในส่วนของกองทัพอากาศ -- โครงการสร้างพลับพลาที่ประทับพร้อมห้องแสดงนิทรรศการ กับบูรณะบำรุงและปรับปรุงสภาพแวดล้อมพระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ -- โครงการโดดร่มทำสถิติโลก -- โครงการอุทยานเข้าล้อมหมวก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ -- โครงการปลูกสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ -- โครงการบริจาคโลหิตและอวัยวะ ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ -- โครงการกิจกรรมกีฬาและครอบครัวอบอุ่นต้านภัยยาเสพติด -- โครงการปฏิบัติธรรม -- โครงการพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยของกองทัพอากาศ -- โครงการปลูกป่าโดยวิธีโปรยเมล็ดไม้ทางอากาศ -- โครงการปลูกป่าชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง -- โครงการแม่บ้านทหารอากาศสืบสานพระราชดำริ ส่งเสริมศิลปาชีพ -- โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์หอยตลับ


สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระนางเจ้า 2475- การพัฒนาชุมชน -- ไทย การพัฒนาการเกษตร -- ไทย วันเฉลิมพระชนมพรรษา (12 ส.ค. 2547)

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackHN750.92 ก19กCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)92 สข731CHECK SHELVES