Authorเกรย์, วิลเลียม เอส, ค.ศ. 1936-
Titleการบริหารและการจัดการงานโรงแรม / วิลเลี่ยม เอส เกรย์, ซาลวาทอร์ ซี. ลิกูโอรี, แต่ง ; บังอร ฉัตรรุ่งเรือง, วรพล วัฒนเหลืองอรุณ, แปลและเรียบเรียง
Imprint กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, 2547
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript xiii, 273 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม

CONTENT

การพัฒนาจัดตั้งโรงแรม : ประวัติความเป็นมาของอุตสาหกรรมที่พักแรม ; รูปแบบของโรงแรม ; โครงสร้างของบริษัทโรงแรมและแนวคิดในการดำเนินงาน ; การศึกษาความเป็นไปได้ในการตัดตั้งโรงแรม -- การบริหารโรงแรม : โครงสร้างองค์กรและพนักงานของโรงแรม ; ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ; การสำรองห้องพัก : ระบบและการดำเนินงาน ; ฝ่ายขายและการตลาด -- การดำเนินงานหลักของโรงแรม : ฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า ; การจัดเตรียมและการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ; ฝ่ายช่าง ; งานแม่บ้าน -- งานด้านการจัดการและควบคุมระบบบัญชีและการเงิน : หน่วยงานในฝ่ายบัญชีและการเงินและรูปแบบมาตรฐานของการบัญชีโรงแรม ; หน้าที่ความรับผิดชอบอื่นๆ ของฝ่ายบัญชีและการเงิน -- อนาคตของอุตสาหกรรม : การบริหารการจัดการแฟรนไชส์ ; ธุรกิจโรงแรมคาสิโน ; ธุรกิจสปาเเพื่อสุขภาพ ; แนวโน้มในอุตสาหกรรมโรงแรม


การจัดการโรงแรม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)647.94068 ก762กCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)647.94068 ก762กCHECK SHELVES
Chula Business School Library647.94068 ก762ก 2552CHECK SHELVES