Authorอนุวัฒน์ นทีวัฒนา
Titleประเทศไทยกับสนธิสัญญาพหุภาคีการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล / อนุวัฒน์ นทีวัฒนา, พวงทอง อ่อนอุระ
Imprint กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 142 หน้า ; 30 ซม

CONTENT

กระบวนการจัดทำสนธิสัญญาพหุภาคีของประเทศไทย -- องค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำสนธิสัญญาพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม -- อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ -- อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ -- อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ -- อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก -- อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฏหมายทะเล -- อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการเตรียมการ การปฎิบัติการและความร่วมมือในการป้องกันและขจัดมลพิษน้ำมัน พ.ศ. 2533


SUBJECT

  1. การอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล -- ไทย
  2. กฎหมายสิ่งแวดล้อม -- ไทย
  3. ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- สนธิสัญญา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)346.044 อ223ปCHECK SHELVES