Titleรายงานการวิจัยประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและการส่งกลับ / มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ; ผู้เขียนรายงานการวิจัยและบรรณาธิการ, จิรพันธ์ ไตรทิพจรัส
Imprintภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2549
Descript (9), 205 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

CONTENT

รูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินใจ -- หลักการเกี่ยวกับนิตืวิทยาศาสตร์ -- การพิสูจน์หลักฐาน -- ภาระหน้าที่ของกองพิสูจน์หลักฐาน - สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม - ศูนย์ปฏิบัติการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและการส่งกลับ -- เทคนิค PCR กับการพิสูจน์บุคคล -- การตรวจลายพิมพ์นิ้วมือ -- การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลโดยข้อมูลทันตกรรม


ศูนย์ปฏิบัติการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและการส่งกลับ การประเมินผลงาน สึนามิ ผู้ประสบภัย -- การพิสูจน์เอกลักษณ์ นิติวิทยาศาสตร์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)658.306 จ496ร 2549CHECK SHELVES