Authorพรเพ็ญ แซ่อึ้ง
Titleการวิเคราะห์ปริมาณมาลาไคต์กรีน คริสตัลไวโอเลตและเมตาบอไลต์ที่ตกค้างในเนื้อปลา โดยใช้เทคนิค ไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี / พรเพ็ญ แซ่อึ้ง, พิชชานันท์ จิรแพศยสุข
Imprint 2548
Descript 47 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 30 ซม

มาลาไคต์กรีน คริสตัลไวโอเลต เมตาบอไลต์ เนื้อปลา

LOCATIONCALL#STATUS
Science Library : ProjectPJ.2548/ 3310CHECK SHELVES