Authorภัทรา ยันตรัตนวรรณ
Titleการเตรียมเส้นใยนาโนที่มีซิลิกาเป็นองค์ประกอบหลักด้วยเทคนิคการปั่นเส้นใย ด้วยไฟฟ้าสถิตและกระบวนการทางพลาสมา / ภัทรา ยันตรัตนวรรณ
Imprint 2548
Descript 57 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 30 ซม

เส้นใยนาโน ซิลิกา ไฟฟ้าสถิต พลาสมา

LOCATIONCALL#STATUS
Science Library : ProjectPJ.2548/ 3278CHECK SHELVES