Titleแผนที่ที่ตั้งสถานศึกษาในเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร, 2548
Descript 260 หน้า : แผนที่ ; 29 ซม