Titleตำราการแพทย์พื้นบ้านล้านนา สาขาหมอกายบำบัด / บรรณาธิการ: ยิ่งยง เทาประเสริฐ, กันยานุช เทาประเสริฐ
Imprint เชียงราย : วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สำนักงานภาค) ; กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ, 2547
Descript vi, 120 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม

CONTENT

ทฤษฎีการแพทย์พื้นบ้านล้านนา (หมอเมือง) -- ความเชื่อและวิธีอธิบายการเจ็บป่วย (สมุฏฐานโรค) -- วิธีการวินิจฉัยปัญหาสุขภาพและการตรวจโรคทั่วไปของหมอเมือง -- โรคและอาการเจ็บป่วยที่หมอเมืองรู้จัก -- กระบวนการดูแลรักษาสุขภาพอย่างเป็นองค์รวมตามวิถีชีวิตชาวล้านนา -- การป้องกันดูแลรักษาสุขภาพด้วยพิธีกรรมบำบัด (จิตบำบัด) -- การป้องกันดูแลรักษาสุขภาพด้วยวิธีกายบำบัด -- การป้องกันดูแลรักษาสุขภาพด้วยยาสมุนไพร -- การป้องกันดูแลรักษาสุขภาพด้วยอาหารการกิน -- การย่ำขาง -- การนวดเอาเอ็น -- การตอกเส้น -- การเช็ด-แหก -- ขวากซุยและการรักษากระดูก


การแพทย์แผนโบราณ -- ไทย (ภาคเหนือ) การแพทย์ทางเลือก -- ไทย (ภาคเหนือ) กายภาพบำบัด ภูมิปัญญาชาวบ้าน การรักษาโรค

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)615.8809593 ต367CHECK SHELVES