Authorกรวรรณ (ชีวสันต์) สังขกร
Titleผลกระทบจากการเป็นเมืองท่าของอำเภอเชียงแสนและอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย / กรวรรณ (ชีวสันต์) สังขกร, สุพัฒน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
Imprint เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 191 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ ; 27 ซม

เชียงของ (เชียงราย) -- การค้า เชียงแสน (เชียงราย) -- การค้า ท่าเรือ -- เชียงของ (เชียงราย) ท่าเรือ -- เชียงแสน (เชียงราย) การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ -- เชียงของ (เชียงราย) การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ -- เชียงแสน (เชียงราย) ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- ยูนนาน (จีน)

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)380.09593 ก181ผCHECK SHELVES