Titleงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น : รายงานประจำปี 2548
Imprintเชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานภาค, 2549
Edition พิมพ์ครั้งแรก
Descript 83 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 29 ซม

CONTENT

ภาพรวมผลการดำเนินงานของ สกว. สำนักงานภาค ปีงบประมาณ 2548 -- สกว. สำนักงานภาค กับการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น -- ระบบสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น -- ผลกระทบสำคัญและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย -- โครงการวิจัยเด่น -- งานเชิงประเด็น --ความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) -- งานเชื่อมภาคี -- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ -- ภาคผนวก : รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในปี 2548 ; ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Node) ; คณะทำงาน สกว. สำนักงานภาค


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. สำนักงานภาค -- ผลงานวิจัย โครงการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาชุมชน -- วิจัย หน่วยงานวิจัย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)307.14072 ส691ง 2548CHECK SHELVES