Titleการพลัดถิ่นฐานภายในประเทศและสภาวะเปราะบางของผู้พลัดถิ่นในประเทศพม่าแถบตะวันออก / องค์การมนุษยธรรมชายแดนไทย-พม่า ; ร่วมด้วย คณะกรรมการเพื่อประชาชนชาวกะเหรี่ยงพลัดถิ่น สำนักงานกะเหรี่ยงเพื่อการบรรเทาทุกข์และการพัฒนา ... [และอื่นๆ] ; เรียบเรียงความภาษาไทย โดย เพื่อนไร้พรมแดน
Imprintกรุงเทพฯ : องค์การมนุษยธรรมไทย-พม่า : เพื่อนไร้พรมแดน, 2547
Descript iii, 81 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม.

CONTENT

ความขัดแย้งอันยืดเยื้อในประเทศพม่า -- ระดับความรุนแรงของการพลัดถิ่นฐานในประเทศ -- การกระจายตัวของผู้พลัดถิ่นฐาน: รัฐฉานตอนใต้ ; รัฐกะเรนนี ; พะโคตะวันออก ; รัฐกะเหรี่ยง ; รัฐมอญ ; ตะนาวศรี -- สภาพชีวิตที่ปราศจากการปกป้องคุ้มครอง ; วิถียังชีพที่ไม่อาจยั่งยืน ; วิกฤตสาธารณสุข ; การศึกษาที่จำกัด ; ความเป็นอยู่ที่ขาดแคลน -- อัตราประชากรเด็กและผู้สูงอายุ ; ความถี่ของการบังคับโยกย้ายถิ่นฐาน ; การสูญเสียของพลเรือนในสงคราม ; การเข้าถึงเครื่องมือการเกษตร-การรักษาพยาบาล-อาหาร-น้ำดื่มที่สะอาด-โรงเรียนประถม-ที่พักอาศัยที่มั่นคง-เครื่องนุ่งห่ม-เครื่องใช้ในครัวเรือน


ผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ -- พม่า ผู้ลี้ภัย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)305.90691 ก493 2547CHECK SHELVES
1 copy being processed for Central Library.