Authorเกษม พิพัฒน์เสรีธรรม
Titleลูกค้าสายพันธุ์ใหม่ / โดย เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม
Imprint กรุงเทพฯ : มติชน, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 176 หน้า ; 22 ซม

CONTENT

สูตรสำเร็จ CRM : CRM เรื่องของคนกับคน ; เลือกตลาด เลือกลูกค้าเป้าหมาย ; ต้นทุนลูกค้า คุ้มไหมที่จะจ่ายไป ; อำนาจต่อรองของลูกค้า ; กลยุทธ์ CRM ในการรักษาลูกค้าปัจจุบัน หาลูกค้าใหม่ ดึงลูกค้าเก่า ; หลุมดำ CRM ปัจจัยแห่งความล้มเหลว -- สูตรสำเร็จ Brand : แบรนด์คิออะไร ; หัวใจของการสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง ; วิสัยทัศน์และพันธกิจกับการสร้างแบรนด์ ; Brand personality บ่งบอกความเป็นคุณจากแบรนด์ ; ตามรอย พันธุกรรมของแบรนด์ ; เมื่อแบรนด์เป็นเหมือนเจ้าลัทธิ ; Brand loyalty -- สูตรสำเร็จ IMC : IMC กับการตลาดยุคใหม่ ; การโฆษณา VS การประชาสัมพันธ์ ; พนักงานขายยุคใหม่ ; การส่งเสริมการขาย ; การตลาดทางตรง ; เครื่องมือ IMC


การตลาด ความสัมพันธ์กับลูกค้า พฤติกรรมผู้บริโภค

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)658.812 ก785ลCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)658.812 ก785ลCHECK SHELVES