Authorจีระพันธุ์ พูลพัฒน์
Titleความเข้าใจสำคัญเพื่อการทำงานกับเด็กปฐมวัย / จีระพันธุ์ พูลพัฒน์
Imprint กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 81 หน้า ; 21 ซม

เด็กปฐมวัย -- กิจกรรมการเรียนการสอน เด็กปฐมวัย -- การศึกษาและการสอน

LOCATIONCALL#STATUS
Education Library : EDU Chula Collection372.21 จ566คCHECK SHELVES