Titleอัลเคดา = Al Qaeda terrorist manual / แปลและเรียบเรียงโดย พันเอก บุญรอด ศรีสมบัติ ; พันเอก สุรศักดิ์ พันธเศรษฐ, บรรณาธิการ
Imprint กรุงเทพฯ : ส่วนวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการทหารบกขั้นสูง, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript ก-ฐ, 217 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

CONTENT

คุณสมบัติและลักษณะที่จำเป็นสำหรับสมาชิกองค์กร -- การปลอมแปลงเงินตราและเอกสาร -- การจัดตั้งฐานปฏิบัติการทางทหาร : ที่พักและที่หลบซ่อน -- วิธีการติดต่อสื่อสารและการเดินทาง -- การฝึก -- อาวุธ : มาตรการในการจัดซื้อและการขนย้าย -- การรักษาความปลอดภัยของสมาชิก -- แผนการรักษาความปลอดภัย -- การปฏิบัติการพิเศษ -- การจารกรรม : การรวบรวมข่าวสารจากแหล่งข่าวเปิด -- การจารกรรม : การรวบรวมข่าวสารทางลับ -- การเขียนด้วยหมึกลับ การเข้าและถอดรหัส -- การจับตัวประกันและการลอบสังหารด้วยปืนสั้นและปืนเล็กยาว -- การลอบสังหารด้วยวัตถุระเบิด -- การลอบสังหารด้วยอาวุธเลือดเย็นและยาพิษ -- การไต่สวนและการสอบสวน -- เรือนจำและศูนย์กักกัน


อัลเคด้า (องค์การ) ยุทธศาสตร์ การก่อการร้าย จารกรรม สายลับ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)355.4 ย366 2548 ล.3CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)355.4 ย366 2548 ล.3CHECK SHELVES
Political Science Library355.4 ย366 2548 ล.3CHECK SHELVES
Asia Study Institute LibraryU27 ค416 2548CHECK SHELVES