Authorลอย ชุนพงษ์ทอง
Titleความลับ 12 ประการของภาษาอังกฤษ / ลอย ชุนพงษ์ทอง
Imprint กรุงเทพฯ : รัฐยาการพิมพ์, 2546
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 160 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม

ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)420 ล157คCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)420 ล157คCHECK SHELVES