Authorการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวโรกาสพระบรมราชสมภพครบ 150 ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (2547:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ)
Titleสยามกับตะวันตกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 29 มีนาคม 2547 ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ โดยคณะกรรมการความสัมพันธ์ไทยกับอิตาลีในรัฃสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
Imprint กรุงเทพฯ: คณะกรรมการโครงการความสัมพันธ์ไทยกับอิตาลีในรัชสมัยพระยบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยุ่หัว, 2547
Descript 157 หน้า; 30 ซม

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระ 2396-2453 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระ 2423-2468 ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- รัชกาลที่5 ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

LOCATIONCALL#STATUS
Arts LibraryDS582 ก227สCHECK SHELVES
Arts LibraryDS582 ก227สCHECK SHELVES
CU Memorial Hall Libraryหป 9/1 2547STAFF ONLY
CU Memorial Hall Libraryหป 9/1 2547STAFF ONLY