Authorอภิลักษณ์ เกษมผลกูล
Titleตามรอยเสด็จฯ เกาะช้าง จังหวัดตราด : รายงานการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / อภิลักษณ์ เกษมผลกูล
Imprint ตราด : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด กระทรวงวัฒนธรรม : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript ก-ธ, 459 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 26 ซม

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระ 2396-2453 ตราด -- ความเป็นอยู่และประเพณี ตราด -- ประวัติศาสตร์ เกาะช้าง (ตราด) -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

LOCATIONCALL#STATUS
Arts LibraryDS589.T7 อ163ตCHECK SHELVES
Arts LibraryDS589.T7 อ163ตCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)959.3035 อ263ตCHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 959.3035 อ263ตLIB USE ONLY
Arts Library : Special CollectionF245STAFF ONLY