Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleทศวรรษการประชุมระดับโลกว่าด้วย สิทธิมนุษยชน ณ กรุงเวียนนากับความรุนแรงต่อผู้หญิง [จุลสาร] / ผลิตโดย มูลนิธิผู้หญิง; สนับสนุนโดย องค์การยูนิเฟม
Imprint กรุงเทพฯ : มูลนิธิผู้หญิง, 2546
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 69 หน้า ; 21 ซม

CONTENT

ความรุนแรงต่อผู้หญิงเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน -- ความรุนแรงต่อผู้หญิงเป็นความรับผิดชอบของรัฐ -- ปฏิญญาและแผนปฏิบัติการเวียนนาส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนของสตรี -- ปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี -- แผนปฏิบัติการจากปักกิ่ง ประเด็นความรุนแรงต่อผู้หญิง


สิทธิมนุษยชน ความรุนแรงต่อสตรี

LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Libraryจุลสาร 01130LIB USE ONLY
Political Science Libraryจุลสาร 01130LIB USE ONLY
Social Research Institute Library323.34 ท239LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram