Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพลตรี นายแพทย์สฤษดิ์วงศ์ วงศ์ถ้วยทอง ม.ว.ม., ป.ช. ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2536
Imprint กรุงเทพฯ : ป.สัมพันธ์พาณิชย์, 2536
Descript (47), 116 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม.

CONTENT

นักเรียนรุ่นโตโจ ; นักศึกษาแพทย์รุ่นแรกของจุฬาฯ -- โครงการส่งเสริมเด็กปัญญาเลิศ ; คณะกรรมการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพของเด็กและเยาวชนแห่งชาติ -- บทสัมภาษณ์พลตรี นายแพทย์สฤษดิ์วงศ์ วงศ์ถ้วยทอง เรื่อง โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพของเด็กเก่ง ... 13 พฤษภาคม 2536: มูลนิธิส่งเสริมเด็กปัญญาเลิศ-ดร. อุษณีย์ โพธิสุข-เด็กจะแสดงความสามารถได้เมื่อเข้าวัย 3-4 ขวบ-การส่งเสริมความสามารถ-สอนให้เด็กมีความรับผิดชอบ-พัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพสูงสุด -- บทสัมภาษณ์ ... 28 มิถุนายน 2536: การรักษาโรคภูมิแพ้-การจัดตั้งโรงเรียนแพทย์ทหาร-โรงเรียนแพทย์วชิระ-ชมรมโรคภูมิแพ้-ชมรมรูมาติสซั่ม-ผู้ค้าหาบเร่-พิษสุนัขบ้า-การรักษาความสะอาดของตลาด-สาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้-ฝุ่น-ควันรถ-ควันบุหรี่-ยาฆ่าแมลง -- การสร้างกำลังคนในอนาคต-ภาควิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ-โรงเรียนปัญญาเลิศ-แหล่งผลิตผู้นำของประเทศทุกสาขา-การศึกษาที่สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละบุคคล-การศึกษาสำหรับเด็กปัญญาเลิศในอาฟริกาใต้-แคนาดา-จีน-สหรัฐอเมริกา-อังกฤษ-ทรัพยากรบุคคล-ความต้องการของเด็กปัญญาเลิศ-นิยามของคำว่า Gifted and Talented-ใครหนอคือคนเก่ง-ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเด็กปัญญาเลิศ-การคัดแยกเด็กปัญญาเลิศ-ปัจจัยสู่ความสำเร็จของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ-พีระมิดแห่งการเรียนรู้-ทางเลือกสำหรับการจัดโปรแกรมให้เด็กฯ-หลักสูตรปัญญาเลิศ-นโยบายของโรงเรียนในการให้โอกาสแก่เด็กฯ -- การสร้างกิจกรรมการเรียนการสอน-สภาพแวดล้อมการเรียนที่ดี -- ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง ; มะเร็งเม็ดเลือด-มะเร็งต่อมน้ำเหลือง-มะเร็งตับและท่อน้ำดีตับ-มะเร็งของลำไส้และทวารหนัก-มะเร็งมดลูก-มะเร็งของรังไข่-มะเร็งปอดกับภาวะแวดล้อมและบุหรี่-โรคปอดพอง (Pulmonary emphysema) ; หลักย่อๆสำหรับปฏิบัติตนในระยะตั้งครรภ์ ; คู่มือผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ ; การแพ้อาหารในคนไทย ; การแพ้ยุง แมลงสาบกับโรคหืด ; โรคพยาธิเท้าช้าง ; การรักษาด้วยวิธีอิมมูโนบำบัด ; โรคหืด (Bronchial asthma) ; โรคลมพิษ (Urticaria) ; โรคหวัดเรื้อรัง-โรคแพ้อากาศ-โรคริดสีดวงจมูกและโรคไซนัส (อักเสบ) Allergic rhinitis sinusitis


สฤษดิ์วงศ์ วงศ์ถ้วยทอง พล.ต. 2470-2536 มูลนิธิส่งเสริมเด็กปัญญาเลิศ โรงเรียนแพทย์ -- ไทย เด็กปัญญาเลิศ การพัฒนาเยาวชน การพัฒนากำลังคน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โรค -- การป้องกันและควบคุม มะเร็ง ภูมิแพ้ การสูบบุหรี่ หนังสืออนุสรณ์งานศพ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)92 ส363อ 2536CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram