Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorเฉก ธนะสิริ
Titleการเพิ่มประสิทธิภาพของชีวิต / โดยเฉก ธนะสิริ
Imprint กรุงเทพฯ: ป.สัมพันธ์พานิช 2545
Edition พิมพ์ครั้งที่ 15
Descript 213 หน้า : ภาพประกอบ; 21 ซม

CONTENT

สมรรถนะของมนุษย์ที่ธรรมชาติได้สร้างไว้ -- สถานภาพของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน -- มูลเหตุของความเสื่อมประสิทธิภาพของมนุษย์ -- โรคอันเกิดจากความเสื่อมของกายและจิต -- "เมื่อเขาปล่อยให้ผู้ป่วยบริหารงานระดับชาติ" -- "หัวใจวัยชรา หรือ มากช้ำ-น้อยเฉา" -- วิธีแก้และป้องกันปัญหาการเสื่อมประสิทธิภาพ หรือสมรรถภาพในการทำงาน -- การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน -- เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานก็แล้ว แต่เจ้านายไม่เห็นความดีสักที -- สัดส่วนของน้ำหนักตัวกับความสูง -- อาหารและการรับประทาน -- ประเภทของการออกกำลังกาย -- วิธีการออกกำลังกายที่ดีที่สุด -- การวิ่งเพื่อสุขภาพ (Jogging) -- การออกกำลังกายอย่างแท้จริง หรือการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ -- มาตรฐานการทดสอบและมาตรฐานสำหรับประชาชน ของการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท) -- ผลพลอยได้จากการออกกำลังกายเป็นประจำ -- การแข่งขันกีฬากับการร่วมประเวณี -- "อยากจะมีชีวิตยืนยาวถึง 140 ปีไหมละ?"


การออกกำลังกาย สมรรถภาพทางกาย สุขภาพ การดำเนินชีวิต

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)158 ฉ361กCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)158 ฉ361กCHECK SHELVES
Education Library158 ฉ361กCHECK SHELVES
Sasin Library158 ฉ361ก 2545CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram