Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleธุรกิจจะเดินต่อไปอย่างไรเมื่อปรับอัตรา VAT เป็น 10% / สถาบันพัฒนาการบริหารธรรมนิติ
Imprint กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2540
Descript 68 หน้า ; 21 ซม

CONTENT

ธุรกิจจะเดินต่ออย่างไร เมื่อปรับอัตรา VAT เป็น 10% โดย วิชัย จึงรักเกียรติ -- ขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 10% กระทบต่อบัญชีอย่างไร โดย สุพัฒน์ อุปนิกขิต -- ปรับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีประชาชนระวังจะเข้าทางขบวนการฉ้อโกง โดย พลประสิทธ ฤทธิ์รักษา -- มิตครม. เห็นชอบ ขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 10% -- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขายสินค้าหรือการให้บริการที่กระทำไปก่อนวันที่ 16 สิงหาคม 2540 -- กฎหมายใหม่เกี่ยวกับ VAT 10%


ภาษีมูลค่าเพิ่ม -- ไทย -- กฎระเบียบ ข้อบังคับ

LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library336.2714 ส357 2540CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram