Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleอธิการฯจุฬาป้องวิจัยแปรสัญญาสภาอจ.ลุย 'กลโกง' นักวิชาการ [จุลสาร] : แฉหลักฐานจับโกหกประธานสถาบันจุฬาฯจ่าย 'ซีซีไอวี' ค่าวิจัยแปรสัญญากว่า 3.3 ล้าน ขณะที่สถาบันได้แค่ 4 แสน แต่ออกประกาศสวมทับประกาศเดิม : อาจารย์จุฬาฯอึ้งชี้ผิดกฎหมายฐานปลอมเอกสารราชการ : ด้าน 'อธิการฯ-ผอ.สถาบัน' ยังไม่วายแถลงห้องซีซีไอวี ชี้ 'สิงหเทพ' ไม่ได้มีตำแหน่งในสถาบัน
Imprint 2545
Descript 3 แผ่น

CONTENT

จับพิรุธสถาบันทรัพย์สินจุฬาฯ -- อจ.จุฬาฯชี้มีความผิดคดีอาญา -- ส.ว.จี้ให้ กทช.ดูแปรสัญญา -- การแปรรูปสัญญาสัมปทาน ใครได้-ใครเสีย -- สภาที่ปรึกษาขอเวลาศึกษา 1 เดือน -- กนร.อ้อมแอ้มรับฟังคำวิจารณ์


สิงหเทพ เทพกาญนา ธัชชัย สุมิตร สุธรรม อยู่ในธรรม สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรคมนาคม สัญญา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Pamphlet (Contact Staff)จุลสาร 004155LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram