Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorถวัลย์ มาศจรัส
Titleรากเหง้าแห่งแผ่นดิน / ถวัลย์ มาศจรัส
Imprint กรุงเทพฯ : ปิรามิด, 2544
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 255 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

CONTENT

การกลับมาของวรรณกรรมท้องถิ่น -- พิมพ์ รัตนคุณสาสน์ บรมครูกลอนหมอลำอีสาน -- เจ้าเครือแก้ว ผู้สืบสานวรรณกรรมล้านนา -- ทองใบ เจ้าแห่งละครชาตรี-- ราตรี ศรีวิไล ราชินีหมอลำ -- ประยูร ยมเยี่ยม ลำตัดที่เบิร์ด ธงชัย แมคอินไตย์ และชินกร ไกรลาศฝากตัวเป็นลูกศิษย์ -- จูเลี่ยม กิ่งทอง จากหนังตะลุงสู่ลูกทุ่งไทย -- ใหญ่เพลงงาม พ่อใหญ่แห่งเพลงโคราช -- สถาบันแห่งชาติว่าด้วยภูมิปัญญาและการศึกษาไทย -- บัวผัน จันทร์ศรี เสาหลักเพลงโบราณพื้นบ้านไทย -- ขวัญจิต ศรีประจันต์ อีแซวแห่งเมืองสุพรรณฯ -- สวน ผ่องแผ้ว ละครหุ่นอีสานอันลือลั่น -- ป้าชื้น สกุลแก้ว เจ้าของหุ่นกระบอกระดับนานาชาติ -- สาคร ยังเขียวสด ผู้พลิกฟื้นหุ่นละครเล็ก -- เปลื้อง ฉายรัศมี ต้นตำนานของโปงลางอีสาน -- บุญมาก จันทะลือ หมอลำคนแรกของอีสาน -- ทองเจือ โสภิตศิลป์ ศิลปินพื้นบ้านดีเด่น -- บุญยัง เกตุคง ลิเก ศิลปินแห่งชาติ คนแรก -- บุญเลิศ นาจพินิจ พระเอกลิเกบทร้องดีรูปงามรำสวย -- คำผาย นุปิง ขุนพลของเมืองน่าน -- จันทร์สม สายธารา ผู้ริเริ่มละครของพื้นเมืองล้านนา -- แจ้ง คล้ายสีทอง ช่างขับคำหอมแห่งเมืองสุพรรณฯ -- จรัล มโนเพชร เพชรแห่งล้านนา -- หวังเต๊ะคือลำตัด ลำตัดคือหวังเต๊ะ -- ทองหล่อ ทำเลทอง แม่เพลงจากกรุงเก่า -- ไพบูลย์ บุตรขัน ผู้สร้างสรรค์เรื่องสั้นในบทเพลง -- ทองดี อ๋องทิพย์ หมอเมืองและศิลปินพื้นบ้าน -- กั้น ทองหล่อ ปรมาจารย์หนังตะลุง -- สุนทร พรรณรรัตน์ เรียบเรียงวรรณกรรมท้องถิ่น -- เสรี หวังในธรรม ศิลปินอัจริยะ -- ดวง วังสาลุน ร้อยกรองพื้นบ้านอีสาน -- ทองคำ พันนัทธี นักเขียนสารคดีพื้นบ้าน -- สร้อย คำแจ่ม บรมครูเพลงบอกแห่งชาติ -- สวง ทรัพย์สำรวย ล้อต๊อก ของประชาชน -- ฉวีวรรณ พันธุ ราชินีหมอลำของประชาชน -- บุญเพ็ง ไฝผิวชัย ราชินีหมอลำ-กลอนคมคารมกล้า -- ไวพจน์ เพชรสุพรรณ สกุณีแห่งเมืองสุพรรณฯ -- ขาเดร์ แวเด็ง กับไวโอลินคู่ชีวิต -- ละออ ทองมีสิทธิ์ ศิลปินพื้นบ้านดีเด่นหนังใหญ่ -- อาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์ ศิลปินแห่งชาติสาขาจิตรกรรมคนแรกของไทย -- พระผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมสาขาวรรณศิลป์ -- ปัญหาและอุปสรรคการคัดเลือกศิลปินแห่งชาต -- ศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม --


ศิลปินไทย -- ชีวประวัติ ศิลปิน -- ไทย -- ชีวประวัติ วรรณกรรมพื้นบ้านไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)927 ถ267รCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)927 ถ267รCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram