Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorสุชาดา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
Titleโลกนักบริหาร / สุชาดา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
Imprint [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2544
Descript 142 หน้า ; 21 ซม

CONTENT

การควบกิจการ -- ผู้หญิงนักบริหาร -- ผู้นำในสหัสวรรษใหม่ -- ทางหายนะของผู้นำ -- สัญญาณเตือนภัย -- การค้าแรงงาน -- การควบกิจการ ตายเพื่อเกิดใหม่ -- กลับไปเรียนกันเถอะ -- การประเมินผลงานประจำปี -- สตรีม สายแห่งความสำเร็จ -- เกษียณก่อนกำหนด -- ความเชื่อมั่น -- ฝึกอบรมผ่านเทคโนโลยี -- มาตรฐานความสามารถทางอาชีพ -- สิงห์เดี่ยว -- สูตรแห่งความสำเร็จ -- เสือเศรษฐกิจไทยในเอเชีย -- การผ่อนคลายความเครียด -- นายในหัวใจ -- นายที่ลูกน้องต้องการ -- ลูกน้องในฝัน -- ทำงานอย่างไรจึงจะได้ใจนาย -- ชีวิตกับงานในอนาคต -- คุณภาพคนไทยในอนาคต -- การเปลี่ยนแปลงคือสัจธรรม -- การจัดการกับความเปลี่ยนแปลง -- กลวิธีการเปลี่ยนแปลง -- การจัดการกับเอ็นพีพี -- กลวิธีขจัดความกลัว -- กลยุทธ์พลิกฟื้นองค์การด้วยการอบรม -- ไฮเทคสรรหา -- คนเก่ง คนกล้า -- เหตุเกิดที่ซอยนานา


การบริหาร การจัดการ ผู้นำ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)658.008 ส759ลCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)658.008 ส759ลCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram