Authorการสัมมนา การใช้กฎหมายอิสลาม ในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา (2525 : สงขลา)
Titleการสัมมนา การใช้กฎหมายอิสลาม ในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา / จัดโดย กระทรวงยุติธรรม ณ หอประชุมเทศบาลเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 13 - 14 มีนาคม 2525
Imprint กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์, 2526
Descript 402 หน้า : ภาพประกอบ

กฎหมายอิสลาม ไทย (ภาคใต้) -- การเมืองและการปกครอง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)340.59 ก27กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)340.59 ก27กCHECK SHELVES