Authorอรุณรัตน์ วิเชียรเขียว
Titleวิเคราะห์กฎหมายล้านนาโบราณ : ประชุมกฎหมายครอบครัว : รายงานการวิจัย / อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว, ลมูล จันทน์หอม
Imprint เชียงใหม่ : วิทยาลัยครูเชียงใหม่, 2528
Descript 119, 8 หน้า ; 28 ซม

กฎหมาย -- ไทย -- ประวัติ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ครอบครัว การหย่า มรดก

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)340.09593 อ413รCHECK SHELVES