Titleอุตสาหกรรมแป้งสาลี / กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
Imprint กรุงเทพฯ : กอง, [25--]
Descript 18 หน้า : แผนภูมิ

แป้งสาลี ข้าวสาลี

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.17311 อ44อCHECK SHELVES