Authorไชยยงค์ ชูชาติ
Titleเศรษฐกิจการค้าข้าวของไทย ว่าด้วย การผลิต การบริโภค และการจำหน่ายข้าว สหกรณ์ขายข้าว ปัญหาและวิธีแก้ไขและการค้าข้าวของสหรัฐอเมริกา / โดย ไชยยงค์ ชูชาติ และ โสภิณ ทองปาน
Imprint พระนคร : แพร่พิทยา, 2503
Descript 378 หน้า

ข้าว

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.17 ช96ศCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)338.17 ช96ศCHECK SHELVES
Political Science Library631 ชศCHECK SHELVES