Authorเยาวเรศ ประเสริฐสุด
Titleรายงานผลการศึกษา เรื่อง ผลการดำเนินงานสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด จังหวัดสมุทรสงคราม / โดย เยาวเรศ ประเสริฐสุด, วัชรี กลิ่นสอน ; ธาดา คีรีรัฐนิคม, ที่ปรึกษา
Imprint กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2528
Descript 65 หน้า : แผนที่ ; 29 ซม

สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)334.68392 ย546รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)334.68392 ย546รCHECK SHELVES