Authorเยาวเรศ ประเสริฐสุด
Titleรายงานผลการศึกษาเรื่อง ผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเบตง จำกัด อ.เบตง จ.ยะลา / โดย เยาวเรศ ประเสริฐสุด, วราภรณ์ เหมือนสมัย, ปัญญา พันพอน
Imprint พระนคร : กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2528
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 40 แผ่น ; 29 ซม

สหกรณ์การเกษตรเบตง จำกัด โครงการเสริมสร้างสหกรณ์การเกษตร

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)334.683 ย546รบCHECK SHELVES