Authorการประชุมนายจ้างระดับชาติเรื่อง ระบบค่าจ้างที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย (ครั้งที่ 1 : 2526 : กรุงเทพฯ)
Titleระบบค่าจ้างที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย; รายงานการประชุม ... / จัดโดย สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ร่วมกับ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ณ โรงแรมอินทรารีเยนต์ 24-25 สิงหาคม 2526
Imprint กรุงเทพฯ : สภา, 2526
Descript 220 หน้า : ภาพประกอบ

ค่าจ้าง ค่าจ้างกับแรงงาน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)331.21 ก475รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)331.21 ก475รCHECK SHELVES