Titleรายงานการสำรวจระดับค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้างในจังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดลำปาง และจังหวัดตรัง / กองความมั่นคงแห่งสังคม กรมประชาสงเคราะห์
Imprint กรุงเทพฯ : กรม, 2522
Descript 236 หน้า

ค่าจ้าง -- วิจัย แรงงาน -- ไทย -- สถิติ สวัสดิการลูกจ้าง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)331.2 รง451DISCARD
Central Library : Stack (Contact Staff)331.2 รง451DISCARD
Central Library : Stack (Contact Staff)331.2 รง451CHECK SHELVES