Titleอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนายจรูญ เกษรากุล ... 3 กรกฎาคม 2510
Imprint พระนคร : สโมสรสหมิตร, 2510
Descript 143 หน้า

จรูญ เกษรากุล 2465-2510 เศรษฐศาสตร์ -- รวมเรื่อง ภาษี อากร ธนาคารและการธนาคาร หนังสืออนุสรณ์งานศพ ข้าว

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)330.08 อ154CHECK SHELVES